Luqada Soomaaliga

Isbataalka Waxa la rabo iyo la rabin

Buufin

Buufinta nooca Mylar oo keliya ayuu Isbataalka Cacuurta iyo Sheeybarrada lala imaan kara. Bufiinta Latex waa mamnuuc maxaa yeelay waxeey neefta ku celinayaan markey buufiyaan iyo markey calinjiyaan, waxaa kaloo jirto iney ku canaaanyoodaan barar jireed ka dhasho. Waan ka xanuhay hadey arrimahaan dhib keeneen waa ku mahadsantahay caawinaad naga siisay waxa amniga khyseeya.

Qarsoonida

Dhammaan shaqaalaha Isbataalka Caruurta waxaa loo tababarey iney xaqdhoowraan qarsoonida ey leeyihiin bukaansocodka oo dhan arrimaha cafimaadka ama kuwa reerkooka kala hadlin bukaansocodka kale. Waxaan adigana ka codsaneynaa inaad xaqdhoowrtid qarsoonida bukaansocodka kale iyo midka reerahooda inaadan cidna kala hadlin arrimaha ku saabsan daryeelka caafimaadkooda dad kale. Hadii ey dhacdo inaad qof aan reerka aheyn kala hadashid arrimo ku saabsan daryeelka caafimaadka cunugaada, shaqaalehena arrinta ayada ah ayey kaala hadli doonaan.

Xeerarka u Degan Caafimaadka

Kuwakani waa arrimo khaas ah oo loo bahanyahay inaad xaqdhoowrtid sababo caafimaadka iyo amanka bukaansocodka oo dhan. Hadaad wax su'aalo aad qabtid, fadlan la hadal kaaliyahaaga caafimaadka ama soo mar xarunta kaaliyayaasha caafimaadka markaad booqashada bilowdid.

  • Qofkasta oo aanan horey u qabin cudurka busbuska ah IYO inuu xariir la yeeshey qof qabaa sadexdii usbuuc oo na soo dhaafay ma uu booqan karo buukaansocoda. Hadii laga tallaaley busbuska sadeexdii usbuuc ee la soo dhaafay, la xariir kaaliya caafimaadka cunugaada ama soo mar xarunta kaaliyayaasha caafimaadka markaad booqashada bilowdid.
  • Qofkii qabo calaamadaha cudurada leysku gudbiyo, sida qufaca, hargabka, mataga, shubanka, nabraha soo baxa marka qofka lagu arko qandho kulul looma baahno inuu bukaansocodka booqdo.

Xeerarka u Degan Booqashada

  • Booqashada waalidiinta/ilaaliyeyaasha, walaalaha,iyo Kharaabo kaloo soke door weeyn ayey ka leeyihiin raysashada cunuga. Isbataalka Curuurta iyo Sheeybarradaba, reeraha markasta gacmo furan ayaa lagu soo dhoweynaya eysan aheyn, khatar ka imaan karta cudurada faafa, markaa boqashda waxeey khatar u tahay bukaansocodka.
  • Dadka kale oo soo booqanaya iygana waa la soo dhowen, laakiin dherarka iyo tirada booqashadaa waa la yareyn hadey kaaliyaha caafimaadka, thakhtarka, ama waalidkaba aay qabaan iney maslaxad u tahay bukaansocodka. Hadaad rabtid inaad naga caawisid sidii lo yareyn lahaa, fadlan la hada kaaliyaha caafimaadka ee cunugaada.
  • Waalidka/ilaaliye iyo awowayaasha markeey doonaan ayey booqan karaan bukaan socodka. Dadka kale, iyo caruurtadaba waxeey booqan karaan inta u dhexeeysa 9:00 subaxnimo illaa 8:00 fiidnimo.
  • Booqashda caruurta waa mas'uuliyad saaran waalidka. Caruurta ka yar da'da 13 sano waa ineey la socdaan waalid ama ilaaliye.

a. Booqashda Isbataalka Caruurta b. Cinwaankeena c. Adeega Isbataalka d. Isudiyaarinta Booqashada e. Barnaamijka ka Horeya Qallinka f. Alaab Aruursi g. Intaad Nala Joogtid h. Numbarro Telefoon oo Muhiim ah i. Raashinka iyo Jiifka j. Isbataalka waxa la rabo iyo la rabin k. Guddiga La Taliya Waalidka