Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Laynka Dhexe ee ka Hortagga Jirada Dhiiga (LDHD)

Article Translations: (English) (Spanish)

Dhakhtarka ilmahaaga wuxuu soo jeediyay in loo galiyo xididka dhexe tuubo (ama laynka dhexe) ilmahaaga. Laynka dhexe waa tuubo dhuuban oo lagalinayo halbowlaha taga wadnaha. Tuubada laynka dhexe waxaa looga faa’iidaystaa wakhtiyada loo baahdo in xididka daawo laga siiyo, dhiig lagu shubo, dhiig laga qaado, ama nafaqo laga siiyo. Dhakhtarka ilmahaaga ayaa go’aan ka gaaraya meesha ugu fiican oo tuubada laga galinayo, nooca tuubada loo baahanyahay, iyo dhererka tuubada.

Laynka dhexe wuxuu u fiicanyahay daryeelka ilmahaaga, inkastoo khatarta bakteeriyada ku abuuranta tuubada dhexdeeda ay u gudbi karto dhiiga. Taas waxaa la yiraahdaa Bukashada Dhiiga ee la Xiriira Laynka Dhexe (BDXLD). Marka BDXLD waa khatar naftana halis galin karta.

Nasiib wanaag waxaa jira qaab aan kaga hortagikarno BDXLD ga. Waxa ugu muhiimsan waa gacmaha oo la mayro. Isbitaalka caruurta, si feejigan ayaan maalin walba uga baarnaa bakteeriya dhamaan tuubooyinta laynka dhexe.

Sidoo kale, waxaan qaadnaa talaabooyin xanibaya in jiradii ay soo noqoto, iyadoo dareerayaal laga siiyo tuubada;

 • Gacmaheena aan mayrno anagoo Isticmaalayna aalkolada gacmaha lagu mayro mar walba;
 • Isticmaal saabuunta jirka ka hor inta aadan galin tuubada;
 • In aad xiratid maaskaro iyo galoofyo naadiif ah, marka aad badalaysid faashada;
 • Si taxadar ah in aad aqoonsatid daawooyinka iyo dareerayaasha aad ka siinaysid tuubada;
 • Laymanka dhexe waxaa laga fiiriyaa saacad walba caabuq;
 • Maalin walba waxaa la eega in wali loo baahanyahay tuubada iyo in kale;

Sidoo kale waxaan raacnaa nadaam qeexan markii la galinayo laynka dhexe, oo ah sida ay soo jeedisay Barta Cudurada Ilaalisa kana Hortagta.

Sidee ayaan u daryeelaa Ilmahayga?

Waalidiinta iyo bukaanada waxay leeyihiin door lagaga hortago (LDHD):

 • Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo, ama isticmaal aalkolada gacmaha lagu dhaqdo ee qol walba taal. Nadiifinta gacmahu waa muhiim;
  • Markii aad ka baxaysid ama aad galaysid qolka ilmahaaga.
  • Ka hor iyo ka dib marka aad cunto diyaarinaysid, ama cuno siisid ilmahaaga;
  • Ka hor marka aad isticmaashid musqusha, ama badashid xafaayada;
 • U sheeg dadka soo booqanaya ilmahaaga in ay gacmhooda mayraan marka ay soo galayaan ama ka baxayaan qolka.
 • Ha u ogolaan dadka kusoo booqanaya in ay taabtaan tuubooyinka ilmaha ku xiran
 • U fiirso kalkaaliyaasha iyo dhakhaatiirta adigoo hubinaya in ay mayraan gacmahooda ka hor iyo ka diba, marka ay taabtaan tuubada dhexe. Ha ka biqin in aad xusuusisid in ay mayraan gacmahooda.
 • Ka fogee tuubada dhexe xafaayada iyo agagaarkeeda, marka aad badalaysid xafaayada, hana u ogolaan ilamahaagu in afka gashado tuubada.
 • Haddii aad wax wal wal ah ka qabtid tuubada dhexe ee ilmahaaga, ama sida loo daryeelayo, la hadal dhakhtarka ilmahaaga ama kalkaalisada.

Waxaanu qiimaynaa in aan siino daryeel sugan ilmaha marka ay jiranyihiin. Waad ku mahadsantahay gacanta aad nagu siisay jawigga aan jeermiska lahayn ee ku sugnaa tuubada dhexe. Haddii wax su’aal ah aad qabtid, waydii kalkaalisada ama dhakhtarka ilmahaaga.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2021 Children's Minnesota