Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

MACLUUMAADKA DHIIGGA LA ISKU SHUBO

Article Translations: (English) (Spanish)

Mararka qaarkood dadka la daaweynayo, waxay u baahan karaan in lagu shubo dhiig ama waxyaabo kale oo ku dhex jira dhiigga. Waraaqdan waxa laguugu sharxayaa waxa la rabo inaad ka ogaato dhiigga la isku shubo.

Sidee baan ku ogaan karaa haddii ilmahaygu u baahan yahay in dhiig lagu shubo?

Dhakhtarka ayaa kaala sii hadli doona marka ilmahaagu u baahdo in dhiig lagu shubo. Markaas ayaad haysataa fursad aad ku weydiin karto wixii ah su'aalo iyo welwelka aad qabto ka hor intaadan oggolaan in ilmahaaga dhiig lagu shubo. Hase yeeshee, markay jirto xaalad degdeg ah, iyada oo aan lagula hadlin waa in uu dhakhtarku go'aamiyo marka uu ilmuhu u baahdo in dhiig lagu shubo.

Sababahee ayey ilmuhu ugu baahan karaan in dhiig lagu shubo?

 • si loogu kordhiyo tirada unugyada dhiigga cas ee qaada ogsijiinta dhiigga
 • si looga caawiyo dhiigbax uga yimid dhaawac, qalliin, ama xaalad caafimaad awgeed
 • si loogu shubo wax ilmuhu u baahan yahay oo dhiigga ku jira
 • si looga xakameeyo dhiigbixid

Waa maxay waxyaabaha kale ee dhiigga ku jira iyo siyaabaha loo isticmaalo?

Dhiigga tabarrucaadda ah ee dadka laga qaado (dhiigga guduudan) waxaa loo kala qeybiyaa dhowr waxyaalood:

 • Unugyo ah dhiig cas – unugyada dhiigga cas waa kuwa ogsijiinta ka soo qaada sambabada oo u sii gudbiya jirka. Waxa la isugu shubo waa dhiigbixid degdeg ah ama dhiigyaraan awgood (tirada unugyada dhiigga cas oo hooseeya).
 • Walax ah xanjo oo kale ayaa qeyb ka ah dareeraha dhiigga oo waa dheecaan laga saaro dhiigga cas oo la geliyo qaboojiye si mar kale loo isticmaalo. Xanjada dhiigga waa waxa ka hortaga xinjirowga iyo waxa xakameeya (joojiya) dhiigbaxa.
 • Barootiinka xanjada ayaa joojinaya wixii ah dhiigbax oo waa wax isku guntamaya oo noqda xinjir oo ku sameysma goobta dhiigbaxa.
 • Unugyada dhiigga cad waa wax mar dhif ah lagu shubo bukaanka u baahda ee ah kuwa laga helo infakshan oo ay aad u hooseyso tirada unugyadooda dhiigga cad.

Waa sidee heerka badqabka ee dhiigga la isku shubo?

Dhiigga laga qaado dadka bixiya ee Maraykanka waa kan ugu ammaan badan dunida. Dhiigga waxaa lagu helaa tabarrucaad. Ka hor intaan dadka laga qaadin dhiigga, waa in ay ka jawaabaan su'aalo ku saabsan caafimaadkooda iyo wixii xanuun ah oo ay khatar ugu jiraan. Dadka caafimaadka qaba oo keliya ayaa dhiig laga qaadi karaa.

Dhiig kasta waa la baarayaa, oo waxaa loo cuskanayaa shuruudaha federaalka, baarista xanuunada kala ah:

 • Cagaarshowga B iyo C
 • faayrusyada noocyada difaaca yareeya 1 iyo 2 (HIV, faayuska aaydhiska ama AIDS)
 • Faayruska keena kansarka dhiigga cad, noocyada 1 iyo 2
 • waraaboow

Ka hor intaan dhiigga qofka lagu shubin, dhiigga lagu shubayo ayaa laga soo hubinayaa bukaanka in ay isku nooc yihiin.

Waa maxay khataraha?

In kasta oo dhiigga la isku shubo si aad ah loo soo hubiyo, haddana dhiigga la isku shubayo wuxuu yeelan karaa fursad yar oo noqon karta dhibaato. Hase yeeshee, khatarta ah in la diido dhiig la isku shubayo ayaa ka daran khatarta dhiigga.

Celceliska khatarta dhiig kasta oo la isku shubayo:

 • Furuuruc, finan, cuncun: wax ka yar 3%
 • Qandho: wax ka yar 1%
 • Dhiigburbur (burburid ku dhacda unugyada dhiigga cas): 1 qof ilaa 76,000
 • Cagaarshowga C: 1 qof ilaa 1 milyan
 • Cagaarshowga B: 1 qof ilaa 200,000 (Cagaarshowga B waxa looga hortegi karaa tallaalka cagaarshowga B.)
 • HIV (Faayruska AIDS): 1 qof ilaa 2 milyan
 • Wasakh ah bakteeriyo oo sababta infakshan halis gelinaya nafta: 1 qof ilaa 1 milyan
 • Faayrus unugweynaad halis ah: marka la saaro unugyada dhiigga cad (yaraanta dhiigga cad) ee dhiigga cas iyo barootiinka xanjada dhiigga, waxaa hoos loo dhigayaa khatarta gudbinta faayruskan oo waxaa laga hortagayaa in uu soo noqnoqda, falcelis aan ahayn dhiigga la isku shubo ee ah dhiigga cas

Dhaawac sambab degdeg ah in dhiig la isugu shubo: 1:1,200 ilaa 1:190,000
Su'aalo?

Waraaqdan gaar kuma aha ilmahaaga oo keliya ee waa wax ah macluumaad guud. Haddii aad su'aalo ka qabto, fadlan weydii dhakhtarka.

Macluumaad ah dhiigga la isku shubo waxaa laga heli karaa meelaha deegaanka ah ee aan ka helno dhiigga, Memorial Blood Center iyo sidoo kale dhakhtarka, kalkaalisada, ama in lala xiriiro qeybta Dhiigga Bukaanka Lagu Shubo 612-813-6824.

Wakhtigii Qoraalka 5/2024

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota